HAIR REMOVAL

 • 1

  STEP

  Hair will be shavered

  Cạo phần lông cần triệt

 • 2

  STEP

  Clean skin by Cetaphile

  Làm sạch vùng da cần triệt bằng Cetaphil

 • 3

  STEP

  Put gel to protect skin

  Bôi gel lạnh để bảo vệ da

 • 4

  STEP

  SHR laser will be applied

  Bắn ánh sáng laser công nghệ SHR

 • 5

  STEP

  Clean skin and make a date for next

  Lau sạch da và làm lịch hẹn cho lần tiếp theo